NÁHRADNÍ STANOVENÍ DANĚ JAKOŽTO INSTITUT MAJÍCÍ POVAHU TRESTU

9. březen 2018

Nejvyšší správní soud se zabýval otázkou, zda institut náhradního stanovení DPH při nesplnění zákonné registrační povinnosti, tak jak ho obsahoval zákon o DPH ve znění účinném od 1. 4. 2011 do 31. 12. 2012, nemá s ohledem na jeho sankční dopad, povahu trestu, a tudíž je nutné na něj aplikovat zásadu použití pozdější zákonné úpravy, jestliže je to pro daňový subjekt příznivější. Nejvyšší správní soud dospěl k závěru, že na tento institut je nutno nahlížet jako na trestní obvinění, s důsledky s tím souvisejícími.

Podrobnosti k rozsudku