NÁROK NA ODPOČET DPH U MAJETKU, KTERÝ PRIMÁRNĚ SLOUŽÍ PRO BEZPLATNÉ VYUŽITÍ VEŘEJNOSTÍ

25. duben 2015

Generální advokátka Juliane Kokott prezentovala svůj závěr ve věci umožnění odpočtu DPH u plnění ve formě dlouhodobého majetku, který je primárně určen pro bezplatné využití veřejností – v daném případě se jednalo o vybudováním rekreační stezky za poznáním baltské mytologie, jenž měla sekundárně sloužit pro účely předpokládaných budoucích zdanitelných plnění. Dle generální advokátky zhotoviteli stezky vzniká nárok na odpočet DPH odvedené na vstupu při její výstavbě, a to s ohledem na skutečnost, že stezka bude použit jako prostředek k přilákání návštěvníků do oblasti, kde zhotovitel zamýšlí dodávat zboží či poskytovat služby v rámci své ekonomické činnosti.