NÁROK NA ODPOČET DPH V PŘÍPADĚ NEPROKÁZÁNÍ TOTOŽNOSTI KONKRÉTNÍHO DODAVATELE

24. březen 2022

Rozšířený senát NSS vydal rozsudek vycházející z judikatury SDEU ve věci přiznání nároku na odpočet DPH, pokud není prokázáno, že zdanitelné plnění bylo přijato od jiného plátce DPH. Rozšířený senát uzavřel, že nárok na odpočet daně lze uplatnit i za situace, kdy dodavatel plnění není jednoznačně identifikován, pokud ze skutkových okolností s jistotou vyplývá, že dodavatel jednal v postavení plátce DPH.

Podrobnosti k rozsudku