NEJASNÁ PLATBA

14. srpen 2014

Nejvyšší správní soud se zabýval otázkou, zda společnost byla v prodlení s úhradou srážkové daně z podílů na zisku, kterou správně poukázala na účet daně z příjmu fyzických osob prováděných srážkou, nicméně chybně uvedla jako variabilní symbol rodná čísla společníků.

Podrobnosti k rozsudku zde >>