NEZÁKONNÉ ZAJIŠŤOVACÍ PŘÍKAZY

4. prosinec 2017

Dnes byl na webových stránkách NSS zveřejněn rozsudek ve věci mediálně známého případu společnosti FAU, která se v návaznosti na pohledávky založené zajišťovacími příkazy ocitla v úpadku a na její majetek byl následně prohlášen konkurs. Společnost FAU se dovolávala nezákonného vydání zajišťovacích příkazů, jež byly vydány pro budoucí daňové pohledávky plynoucí z její účasti na daňovém podvodu, a to za situace, kdy na společnosti byla již dlužná DPH vymáhána prostřednictvím exekučně vykonatelných výzev k zaplacení daně ručitelem. NSS potvrdil rozsudek prvoinstančního soudu, ve kterém správní soud shledal nezákonnost postupu správce daně, který na daňovém subjektu de facto dvakrát vymáhal DPH, jež byla dlužná ze shodných transakcí, jednou prostřednictvím institutu zákonného ručení a podruhé na základě odepření nároku na její odpočet.
Podrobnosti k rozsudku zde