NOVELA SOUDNÍHO ŘÁDU SPRÁVNÍHO

26. září 2011

Od 1. ledna 2012 začne platit novela (zákon č. 303/2011) soudního řádu správního, kdy Nejvyšší správní soud (NSS) bude sám oprávněn zrušit, současně se zrušením rozhodnutí krajského soudu, i rozhodnutí správního orgánu, příp. vyslovit jeho nicotnost. V současné době NSS v rámci kasační stížnosti může svým rozhodnutím věc vrátit krajskému soudu, který vázán právním názorem NSS může správní rozhodnutí přehodnotit. Novela má také za cíl zjednodušit a urychlit řízení v rámci kasační stížnosti a mění se i příslušnosti správních soudů, nově dle sídla správního orgánu, který vydal rozhodnutí v prvním stupni.