ODMÍTNUTÍ REGISTROVAT OSOBU POVINNOU K DANI JAKO PLÁTCE DPH

20. březen 2013

SDEU vydal rozsudek zabývající se otázkou za jakých okolností přísluší správci daně právo odmítnout registrovat osobu povinnou k dani jako plátce DPH, a to s ohledem na cíl DPH směrnice spočívající v předcházení daňovým únikům.

Bližší podrobnosti k rozsudku naleznete zde>>