ODPISY BYTOVÉHO DOMU JAKO CELKU A PRONÁJEM POUZE ČÁSTI BYTŮ, KTERÉ SE V NĚM NACHÁZEJÍ

12. červenec 2016

NSS se vyjádřil k možné povinnosti krátit maximální výši daňových odpisů v případě, že hmotný majetek není, z důvodu špatného technického stavu, v průběhu zdaňovacího období plně využíván k zajištění zdanitelných příjmů.

Podrobnosti k rozsudku