ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY NA DODÁVKU STAVEBNÍCH PRACÍ

8. říjen 2013

Nejvyšší správní soud se v nedávném rozsudku zaobíral otázkou, zda odstoupení od smlouvy o dílo na dodávku stavebních prací může vést ke zrušení zdanitelného plnění a následné opravě DPH v případě, kdy se dotčené práce staly zapracováním do stavby její součástí.

Podrobnosti k tomuto zajímavému rozsudku naleznete zde >>