OKAMŽIK VZNIKU POVINNOSTI PŘIZNAT DPH V PŘÍPADĚ SLOŽENÍ KUPNÍ CENY DO ADVOKÁTNÍ ÚSCHOVY

21. srpen 2021

Nejvyšší správní soud se vyjádřil k otázce, zda poskytovateli zdanitelného plnění vzniká povinnost přiznat DPH k okamžiku, kdy je částka úplaty za zdanitelné plnění složena na účet třetí osoby, která vystupuje jako schovatel nebo svěřenecký správce.

Podrobnosti k rozsudku