OPRAVY ZÁKLADU DANĚ V SITUACÍCH, KDY VĚŘITEL NEBO DLUŽNÍK PŘESTANOU BÝT PLÁTCI DANĚ

15. říjen 2020

Dnes byl zveřejněn rozsudek Soudního dvora zabývající se otázkami, za jakých podmínek lze provést opravu základu daně, a zároveň opravu dříve uplatněného odpočtu, v případě, kdy věřitel neobdrží úhradu své pohledávky. V rozsudku se SDEU vyjádřil zejména k postavení uvedených osob jako osob registrovaných k dani, tedy k možnosti/povinnosti provedení opravy v situacích, kdy po uskutečnění plnění přestane být věřitel nebo dlužník plátcem daně.

Podrobnosti k rozsudku