OSVOBOZENÍ VÝVOZU OD DPH, POKUD VÝVOZCE NEPŘEDLOŽÍ ROZHODNUTÍ O PROPUŠTĚNÍ ZBOŽÍ DO CELNÍHO REŽIMU VÝVOZU

3. březen 2019

Soudní dvůr poskytl odpověď na předběžnou otázku, kterou mu před rokem položil NSS, zda ZDPH může podmínit osvobození vývozu zboží tomu, že zboží je propuštěno do celního režimu vývozu, přestože je nesporné, že dotčené zboží opustilo území EU.
Soudní dvůr shledal, že takováto zákonná podmínka je v rozporu se zásadou proporcionality.

Podrobnosti k rozsudku