OTÁZKA, ZDA SKLADOVACÍ SLUŽBY PŘEDSTAVUJÍ SLUŽBY SOUVISEJÍCÍ S NEMOVITOSTÍ

28. únor 2013

Generální advokátka Juliane Kokott se vyjádřila k otázce, zda skladování zboží představuje služby související s nemovitostí, které podléhají DPH ve státě, kde se nemovitost nachází. V dotčeném případě uvedené služby zahrnovaly vedla příjmu, uložení a výdeje zboží do/ze skladu také služby spočívající v přebalovaní zboží z hromadných balení do jednotlivých.
Generální advokátka dospěla k závěru, že skladování zboží může být považováno za služby související s nemovitostí pouze za předpokladu, že skladovatel má dispoziční právo užívat určitou nemovitost nebo její část. Pokud tomu tak není, skladovací služby nepředstavují služby související s nemovitostí.