PLATBA, KTERÁ NENÍ POSKYTOVATELEM VRÁCENA, POKUD OBJEDNATEL NEVYUŽIJE SVÉ PRÁVO OBDRŽET DOHODNUTOU SLUŽBU

4. leden 2016

Soudní dvůr posuzoval otázku, zda letecká společnost obdržela úplatu za svou zdanitelnost činnost v případě, kdy si cestující zakoupil letenku a následně se k odletu nedostavil, tudíž mu letenka propadla. V daném případě si letecká společnost ponechala plnou cenu letenky a cestujícímu nic nevracela. Věcně se jednalo o obdobnou, již dříve Soudním dvorem posuzovanou věc nevratné zálohy, kterou si ponechal hoteliér v případě, že zákazník stornoval rezervaci ubytování. Nyní však Soudní dvůr dotčenou problematiku posoudil zcela odlišně a dospěl k závěru, že cena letenky, kterou si letecké společnost ponechá, je úplatou za její zdanitelnou službu.

Podrobnosti k rozsudku