PLNĚNÍ PŘIJATÁ POBOČKOU ZAHRANIČNÍHO ZŘIZOVATELE

25. leden 2019

Soudní dvůr včera publikoval rozsudek zabývající se režimem odpočtů DPH u přímých a režijních výdajů, které vynakládá pobočka v souvislosti s jak vlastním plněním, tak plněním zřizovatele v jiném členském státě. Soud dvůr konstatoval, že pro účely stanovení odpočtu je nutno zohlednit i plnění zřizovatele, kdy daňový režim takovéhoto plnění se pro uvedené účely posoudí dle režimu, jaký by toto plnění mělo ve státě, ve kterém se nachází pobočka.

Podrobnosti k rozsudku