OTÁZKA POSOUZENÍ PRODEJE AKCIÍ JAKO PRODEJE PODNIKU

25. červen 2013

Soudní dvůr EU se nedávno zabýval zajímavou otázkou, zda se pro účely DPH může jednat o převod podniku nebo jeho části v situaci, kdy jednotliví akcionáři prodali ve shodný okamžik a shodnému kupci veškeré své podíly, které drželi v konkrétní společnosti.

Bližší podrobnosti k rozsudku naleznete zde >>