POSOUZENÍ SPLNĚNÍ PODMÍNKY PRO PROMINUTÍ POKUTY VE VZTAHU K BÝVALÉMU JEDNATELI ŽADATELE

14. srpen 2020

NSS se vyjádřil k otázce, zda pro účely prominutí daně (jejího příslušenství) lze splnění kritérií „spolehlivosti“ posuzovat vůči bývalému jednateli žadatele.
NSS potvrdil závěr krajského soudu, že „spolehlivost“ statutárního orgánu se zkoumá k okamžiku posuzování žádosti o prominutí příslušenství daně, tudíž posouzení této podmínky nelze vztáhnout k osobě, která byla statutárním orgánem žadatele v době sankciovaného pochybení, kdy tato osoba byla rovněž statutárním orgánem osoby, která závažným způsobem porušila daňové nebo účetní právní předpisy.

Podrobnosti k rozsudku