SPRÁVNÍ UVÁŽENÍ, JEHOŽ VÝSLEDKEM JE NEPROMINUTÍ PENÁLE

18. únor 2021

Nejvyšší správní soud se zabýval otázkou, zda při naplnění zákonem stanovených podmínek může správce daně rozhodnout tak, že penále vůbec nepromine, nebo zda se správní uvážení vztahuje toliko k otázce rozsahu prominutí penále.
První senát vázán výkladem učiněným rozšířený senátem rozhodl, že i v případě splnění zákonem vymezených kritérií může správce daně na základě správního uvážení rozhodnout tak, že penále vůbec nepromine.

Podrobnosti k rozsudku