PŘEVOD POZEMKU, NA NĚMŽ SE NACHÁZÍ NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU, SPOLU S POZEMKEM, KTERÝ JE ZAHRADOU

28. duben 2020

NSS posuzoval otázku, zda osvobození od daně z nabytí nemovitých věcí, jenž je použitelné na převod nových staveb, lze vztáhnout toliko na zastavěný pozemek, jehož součástí je novostavba rodinného domu, nebo také na pozemek spolu s ním převáděný, který s tímto zastavěným pozemkem tvoří jeden funkční celek (dům se zahradou).

Podrobnosti k rozsudku