PŘEVOD ZTRÁT DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI PŘI FÚZI

25. únor 2013

Soudní dvůr se aktuálně zabýval otázkou za jakých podmínek je mateřská společnost oprávněna ve státě svého sídla odečíst od svého základu daně ztráty dceřiné společnosti, jenž tato vykázala v rámci své činnosti v jiném členském státě, dále pak otázkou dle jaké jurisdikce bude výše takovýchto ztrát stanovena.

Podrobnosti k rozsudku naleznete zde >>