PRODEJ POKRMŮ PROVOZOVNOU RYCHLÉHO OBČERSTVENÍ

30. listopad 2020

Spor se týkal otázky, jaká sazba DPH má být použita na dodání jídel, které zákazník zakoupil v provozovně rychlého občerstvení McDonald’s. McDonald’s prodává pokrmy různými způsoby – uvnitř provozovny, prostřednictvím výdejních okének pro konzumaci mimo provozovnu (např. ve vozidle) nebo uvnitř obchodních center, kdy zákazník konzumuje jídlo v zónách k tomu určených. Polský správce daně byl názoru, že všechny uvedené druhy dodání jídel musí být kvalifikovány jako stravovací služby, neboť ve všech případech existuje možnost, že zákazník zakoupené jídlo okamžitě spotřebuje na místě.
Generální advokát se vyjádřil ve smyslu, že jednotlivé shora popsané způsoby prodeje jídel musí být pro účely DPH posouzeny odděleně. Prodej jídel určených ke konzumaci v prostorách provozovny, stejně tak jejich prodej uvnitř obchodních center, má být dle jeho názoru kvalifikován jako poskytování restauračních služeb, a prodej jídel z výdejních okének má být považován za dodání potravin.