ROAMINGOVÉ SLUŽBY POSKYTOVANÉ V UNII SPOLEČNOSTÍ ZE TŘETÍ ZEMĚ

29. říjen 2020

Generální advokát ve svém stanovisku k otázce, zda je Rakousko oprávněno zdaňovat roamingové služby poskytované na jeho území korejskou společností uživatelům (osobám nepovinným k dani dočasně se zdržujícím na rakouském území ), kteří mají své bydliště také v Jižní Koreji, dospěl k závěru, že tyto služby, umožňující použít mobilní telefonní síť nacházející se v Rakousku, jsou „skutečně používány“ na rakouském území, tudíž Rakousko je oprávněno podrobit tyto služby rakouské DPH. Dle Generálního advokáta je v daném ohledu irelevantní, zda k případné zdanění dotčených služeb dochází též v Jižní Koreji.