SANKČNÍ POPLATEK ZA NEDODRŽENÍ PARKOVACÍCH PODMÍNEK SOUKROMÉHO PARKOVIŠTĚ

20. leden 2022

Soudní dvůr EU se vyjádřil k otázce, zda poplatek, který vybíral provozovatel soukromého parkoviště v případě, že řidič zaparkovaného vozidla porušil zveřejněné podmínky parkování, např. překročil maximální parkovací dobu, podléhá DPH.
Na rozdíl od názoru stěžovatelky a Komise EU se shodl s posouzením generálního advokáta, že poplatek nepředstavuje odškodnění za porušení smluvních závazků, které není předmětem daně z důvodu neexistence vzájemného protiplnění, ale jedná se o úplatu za poskytnutí parkovací služby.

Podrobnosti k rozsudku