SMĚNA BITCOINŮ A NÁRODNÍ MĚNU

4. září 2015

V průběhu prázdnin vydala Generální advokátka Juliane Kokott své stanovisko ve věci, zda provize směnárníka za směnu bitcoinů a národní měnu, resp. opačně může být považována za plnění osvobozené od daně. Dle AG neexistuje zásadní rozdíl mezi směnou zákonných platidel a směnou zákonného platidla za jiná platidla, která jsou v platebním styku přijímána jako platidla (bitcoiny). V daném ohledu by tedy na předmětnou směnu mělo být nazíráno jako na činnost osvobozenou od daně.