UBYTOVÁNÍ A STRAVOVÁNÍ JAKO SLUŽBY ÚZCE SOUVISEJÍCÍ SE ZDRAVOTNÍ SLUŽBOU

17. říjen 2019

Nejvyšší správní soud posuzoval otázku, zda ubytovací a stravovací služby poskytované klientům nestátním zdravotnickým zařízením v rámci rehabilitačních pobytů, mohou být osvobozeny od daně.

Podrobnosti k rozsudku