ÚČAST ZÁVODNÍCH KONÍ V DOSTIZÍCH

17. září 2015

Nejvyšší správní soud předložil SDEU předběžné otázky ve věci jak pro účely aplikace DPH nahlížet na činnost vlastníků závodních koní účastnících se dostihů. V dané oblasti není zřejmé, zda účast v dostihu je službou poskytnutou vlastníkem koně za úplatu ve prospěch pořadatele dostihu, neboť je sporné, zda lze potencionálně obdrženou cenu za umístění v dostihu považovat za úplatu obdrženou vlastníkem koně.