UPLATNĚNÍ SOLIDÁRNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA NEZAPLACENOU DAŇ A SOUČASNÉ ODEPŘENÍ NÁROKU NA ODPOČET U TOTOŽNÉHO PLNĚNÍ

11. duben 2024

Druhý senát NSS se rozhodl předložit SDEU předběžnou otázku týkající se správní praxe, dle níž je vůči příjemci zdanitelného plnění uplatňováno ručení za nezaplacenou DPH dodavatelem a zároveň mu je odpírán nárok na odpočet této daně z důvodu zapojení do daňového podvodu. NSS požaduje vyjasnění, zda uvedený postup je v souladu s čl. 205 DPH směrnice (jehož obsahem je možnost zavedení solidárního ručení), ve spojení se zásadou proporcionality.