USTÁLENÁ SPRÁVNÍ PRAXE VE VĚCI OPRAVY VÝŠE DPH U POHLEDÁVEK VZNIKLÝCH PŘED 1. 4. 2011

23. duben 2014

NSS se opětovně vyjádřil ke kauze opravy DPH v případě pohledávek za dlužníky v insolvenčním řízení, a to jmenovitě k možnosti opravy daně u pohledávek vzniklých před 1. 4. 2011. Soud s ohledem na ustálenou správní praxi, jenž byla založena metodickou informaci GFŘ, připustil možnost opravy výše daně i u těchto pohledávek.

Podrobnosti naleznete zde >>