VÝKLAD POJMU „ STANOVENÍ DANĚ“

29. březen 2018

Nejvyšší správní soud se opětovné zabýval otázkou, s jakým okamžikem se pojí termín „stanovení daně“, v dané věci pak v souvislosti s možností započíst vymáhání daně, jež byla dříve zajištěna prostřednictvím zajišťovacího příkazu.
NSS se neztotožnil s názorem krajského soudu, že se v daném případě uplatní obecné pravidlo, že odvolání nemá odkladný účinek a dodatečný platební výměr, vydaný po zajištění daně zajišťovacím příkazem, je předběžně vykonatelný.

Podrobnosti k rozsudku