VZNIK DAŇOVÉ POVINNOSTI NA ZÁKLADĚ ABSOLUTNĚ NEPLATNÉ SMLOUVY O PŘEVODU NEMOVITOSTI

13. březen 2015

Šestý senát NSS předkládá k posouzení RS otázku týkající se interpretace zákona o trojdani ve vztahu k prekluzivní lhůtě pro obnovu řízení, jedná li se o případ vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí na základě absolutně neplatné smlouvy o převodu nemovitosti. Záměrem předkládacího senátu je sjednotit odpověď na otázku, zda vklad vlastnického práva na základě absolutně neplatné smlouvy o převodu nemovitosti je předmětem zdanění dle zákona o trojdani.
Východiskem úvah předkládacího senátu je také úprava ZOS č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí, podle níž lze podrobit zdanění pouze skutečně existující převod nemovitosti.