ZMĚNA POKUTY ZA POZDNÍ PODÁNÍ DAŇOVÉHO PŘIZNÁNÍ

20. prosinec 2019

Nejvyšší správní soud posuzoval otázku, zda se změní základ pro uložení pokuty za opožděné podání daňové přiznání, a tedy i její výše, v případě, že daňový subjekt podá dodatečné daňové přiznání, na jehož základě dojde ke změně dříve stanovené daně.
Dle soudu výše příslušenství daně reflektuje výši konečné stanovené daně, tudíž dojde-li ke změně výše daně, musí dojít i ke změně výše pokuty za pozdní podání řádného daňového přiznání.

Podrobnosti k rozsudku