ZMĚNA USTÁLENÉ JUDIKATURY VE VĚCI BĚHU PREKLUZIVNÍ LHŮTY PRO STANOVENÍ DANĚ

8. listopad 2023

Rozšířený senát NSS změnil ustálenou judikaturu, dle které soudní řízení, započaté po účinnosti daňového řádu, prodlužovalo nejdelší možnou desetiletou lhůtu pro stanovení daně. Tato judikatura je dle rozšířeného senátu v rozporu s jasným zněním zákona, kterému musí ustoupit.

Podrobnosti k rozsudku