ZPĚTNÝ LEASING NEMOVITÉ VĚCI

27. březen 2019

Soudní dvůr dnes zveřejnil rozsudek, který se týkal otázky, zda převod vlastnického práva k předmětu leasingu při transakci zpětného leasingu představuje dodání zboží.
Meritem sporu byla otázka, zda má plátce povinnost provést opravu původního odpočtu DPH, jenž uplatnil v souvislosti s výstavbou, resp. přestavbou nemovité věci, kterou následně prodá v rámci uvedené transakce v režimu nepodléhající dani.
Závěry rozsudku mohou být v praxi využitelné v případech, kdy je v rámci transakce zpětného leasingu prodávána nemovitá věc v režimu osvobození od daně z důvodu jejího prodeje po uplynutí zákonné lhůty.

Podrobnosti k rozsudku