ABSENCE PROVÁDĚCÍ ÚPRAVY A POVINNOST VYKLÁDAT VNITROSTÁTNÍ PRÁVO EUROKONFORMNÍM ZPŮSOBEM

15. květen 2019

Soudní dvůr EU se zabýval otázkou, zda za situace, kdy vnitrostátní úprava neobsahuje způsob určení poměrného nároku na odpočet u výdajů, která jsou použity jak pro ekonomickou, tak neekonomickou činnost, lze ji vyložit tak, že osoba povinná k dani je oprávněna uplatnit plný odpočet vstupní DPH z takovýchto výdajů. Soudní dvůr se s tímto výkladem neztotožnil, neboť by vedl k porušení základní zásady společného systému DPH.

Podrobnosti k rozsudku