POSTOUPENÍ POHLEDÁVEK ZA CENU POD JEJICH NOMINÁLNÍ HODNOTOU

10. listopad 2011

Soudní dvůr EU vydal rozhodnutí týkající se otázky, zda postoupení pohledávek za cenu, jenž je pod jejich nominální hodnotou, představuje ekonomickou činnost a plnění za úplatu.

Bližší informace k rozsudku naleznete zde >>