PRODEJ TABÁKOVÝCH VÝROBKŮ ZA NIŽŠÍ CENU, NEŽ UVEDENOU NA DAŇOVÉM KOLKU

27. září 2016

Soudní dvůr se zabýval otázkou, která sice striktně nespadá pod oblast výkladu daňového práva, ale je zajímavá co do problematiky, které se týká. Předmětem posouzení bylo, zda porušení vnitrostátní legislativy, v daném případě belgického zákona o ochraně zdraví, může vést k trestnímu stíhání prodejce, který v maloobchodě prodává tabákové výrobky za nižší cenu, než je závazná konečná cena, která je uvedena na daňovém kolku.
Proti rozsudku, který byl vydán v trestním řízení, se odsouzená belgická společnost bránila argumentací, že zákaz shora citovaného prodeje za nižší ceny je v rozporu se směrnicí o struktuře a sazbách spotřební daně z tabákových výrobků, jakož i čl. 34 a 101 Smlouvy o fungování EU.
Soudní dvůr jejím námitkám nevyslyšel a uzavřel, že vnitrostátní právní úprava může prodejcům zakázat prodávat tabákové výrobky za nižší než kolkové ceny, kdy tím neporušuje shora uvedené EU právní akty.