DPH

POKUTA ULOŽENÁ V NÁVAZNOSTI NA NEPODÁNÍ KONTROLNÍHO HLÁŠENÍ VE STRUKTUŘE STANOVENÉ POKYNEM GFŘ

Placený obsah

10 Afs 199/2020 - 62 OLEO CHEMICAL
ze dne 31. ledna 2023

JEDNÁNÍ, KE KTERÉMU DOŠLO V DOBĚ, KDY INSTITUT NESPOLEHLIVÉHO PLÁTCE DANĚ NEBYL JEŠTĚ DO PRÁVNÍHO ŘÁDU ZAVEDEN

Všechny právní skutečnosti, které musí existovat, aby mohlo být vydáno rozhodnutí o nespolehlivém plátci, nemusely nastat až poté, co vstoupila v účinnost novela ZDPH, která institut nespolehlivého plátce daně zavedla. Rozhodné je, kdy nastane poslední rozhodná právní skutečnost.

Celý článek

DODATEČNÉ PŘIZNÁNÍ A ÚHRADA DANĚ ÚČASTNÍKEM ŘETĚZCE, U NĚHOŽ BYLA CHYBĚJÍCÍ DAŇ IDENTIFIKOVÁNA

Placený obsah

ODMÍTNUTÍ NÁROKU NA ODPOČET DPH PŘI POŘÍZENÍ „INVESTIČNÍHO“ AUTOMOBILU

Placený obsah

NEPROKÁZÁNÍ, ŽE ZBOŽÍ DOVEZENÉ ZE TŘETÍ ZEMĚ BYLO POŘÍZENO OD OSOBY SE SÍDLEM V JINÉM ČLENSKÉM STÁTĚ

Placený obsah

PŘEVOD JEDNOTKY PO PODSTATNÉ ZMĚNĚ STAVBY

Placený obsah

NEPROKÁZÁNÍ ZÁMĚRU VYUŽÍVAT POŘÍZENÍ ZBOŽÍ PRO BUDOUCÍ EKONOMICKOU ČINNOST

Placený obsah

6 Afs 115/2021 – 43 Statek Chlumín
ze dne 12. ledna 2023

PŘEVOD PRÁVA NAKLÁDAT SE ZBOŽÍM JAKO VLASTNÍK V PŘÍPADĚ NEMOŽNOSTI FYZICKY DISPONOVAT S NAKOUPENÝM ZBOŽÍM

Skutečnost, že nabyvatel nemá v danou chvíli možnost zajistit si fyzický přístup k zakoupenému zboží a disponovat s ním z pozice vlastníka, nevylučuje převod práva nakládat se zbožím jako vlastník, pokud je nabyvatel oprávněn právně se zbožím nakládat jako s věcí vlastní.

Celý článek

NÁROK NA ODPOČET DPH U NÁKLADŮ NA REPREZENTACI S OHLEDEM NA TVRZENOU PŘÍMOU SOUVISLOST SE ZDANITELNÝM PLNĚNÍM NA VÝSTUPU

Placený obsah

PŘEVOD VLASTNICKÉHO PRÁVA BEZ TOHO, ABY NA KUPUJÍCÍHO PŘEŠLO PRÁVO NAKLÁDAT SE ZBOŽÍM JAKO VLASTNÍK

Placený obsah