SPRÁVA DANÍ

ODKLADNÝ ÚČINEK KASAČNÍ STÍŽNOSTI

Placený obsah

ZMĚNA ROZHODNUTÍ V ODVOLACÍM ŘÍZENÍ A NÁROK NA ÚROK Z NEOPRÁVNĚNÉHO JEDNÁNÍ SPRÁVCE DANĚ

Placený obsah

VRÁCENÍ PLATBY PROVEDENÉ ZA DAŇOVÝ SUBJEKT

Placený obsah

PŘIZNÁNÍ ÚROKU V DVOJNÁSOBNÉ VÝŠI, NASTALO-LI NEOPRÁVNĚNÉ VYMÁHÁNÍ V DŮSLEDKU NEZÁKONNOSTI PLATEBNÍHO VÝMĚRU ZA JINÉ ZDAŇOVACÍ OBDOBÍ

Placený obsah

DORUČENÍ DO DATOVÉ SCHRÁNKY A URČENÍ OKAMŽIKU, OD KDY SE POVAŽUJE DOKUMENT ZA DORUČENÝ V PŘÍPADĚ DORUČENÍ FIKCÍ

Placený obsah

PÍSEMNÉ VYJÁDŘENÍ A JEHO POSOUZENÍ PODLE OBSAHU JAKO ODVOLÁNÍ

Placený obsah

9 Afs 145/2021 - 54
ze dne 27. května 2022

NESEPSÁNÍ PROTOKOLU Z ÚSTNÍHO JEDNÁNÍ A ÚŘEDNÍ ZÁZNAM Z JEDNÁNÍ JAKO DŮKAZ V DAŇOVÉM ŘÍZENÍ

Správce daně má povinnost sepsat protokol o ústním jednání, tzn. vytvořit listinu, která věrně zachycuje obsah jednání, seznámit s ní účastníky a nechat je protokol podepsat. Nesplní-li správce daně tuto povinnost, pak úřední záznam pořízený správcem daně z ústního jednání nelze v daňovém řízení použít jako důkaz.

Celý článek

NOVÉ SPRÁVNÍ ROZHODNUTÍ PO ZRUŠENÍ PŘEDCHOZÍHO ROZHODNUTÍ SOUDEM

Placený obsah

ČETNOST PORUŠOVÁNÍ POVINNOSTÍ PŘI SPRÁVNĚ DANÍ V RÁMCI APLIKACE INSTITUTU PROMINUTÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Placený obsah

VÝDAJOVÝ PAUŠÁL POUŽITÝ JAKO POMŮCKA PRO STANOVENÍ DANĚ

Placený obsah