PROVOZOVÁNÍ MYSLIVOSTI

17. říjen 2011

Aktuálně se Nejvyšší správní soud (NSS) vyjádřil k otázce, zda lze příjmy plynoucí za odstřel zvěře s doprovodem podřadit pod příjmy z podnikání, resp. jiné samostatné výdělečné činnosti. NSS provedl analýzu výkonu práv myslivosti s ohledem na její zákonnou úpravu danou zákonem o myslivosti a konstatoval, že tuto činnost nelze považovat za podnikání. V daném rozsudku se soud mimo jiné blížeji zabýval i pojmem nezávislá povolání, jenž se vyskytuje v § 7 odst. 2 písm. b) ZDP.
Bližší podrobnosti k uvedenému rozsudku a judikatuře zabývající se obdobnou tématikou lze nalézt v předplatitelské sekci.