POMĚRNÝ ODPOČET DANĚ

VEŘEJNOPRÁVNÍ TELEVIZNÍ VYSÍLÁNÍ POSKYTOVANÉ BEZ PŘÍMÉ PLATBY TELEVIZNÍCH POPLATKŮ

Placený obsah

ZPROSTŘEDKOVÁNÍ PRODLOUŽENÉ ZÁRUKY NA ZBOŽÍ A „VEDLEJŠÍ FINANČNÍ ČINNOST“

Placený obsah

ZÁKAZ ZMĚNY METODY ZALOŽENÉ NA OBRATU NA METODU ZALOŽENOU NA POUŽITÍ PŘIJATÉHO PLNĚNÍ

Placený obsah

ODPOČET DANĚ U PLNĚNÍ, KTERÁ POBOČKA POŘÍDILA V SOUVISLOSTI S JAK VLASTNÍM PLNĚNÍM, TAK I PLNĚNÍM ZŘIZOVATELE SE SÍDLEM V JINÉM ČLENSKÉM STÁTĚ

Placený obsah

ZVLÁŠTNÍ METODA URČENÍ ODPOČTU DANĚ U REŽIJNÍCH NÁKLADŮ SLOUŽÍCÍCH PRO SMÍŠENÉ ÚČELY

Placený obsah

PŘIJATÁ PLNĚNÍ URČENÁ PRO „SMÍŠENÉ“ ÚČELY – PŘÍLEŽITOSTNÁ FINANČNÍ ČINNOST

Placený obsah

ZAOKROUHLOVÁNÍ KOEFICIENTU V PŘÍPADĚ POUŽITÍ ZVLÁŠTNÍ METODY PRO VÝPOČET ODPOČITATELNÉ DANĚ

Placený obsah

MOŽNOST POUŽÍT JINOU METODU, NEŽ METODU PŘÍMÉHO PŘIŘAZENÍ – BUDOVA URČENÁ KE SMÍŠENÉMU VYUŽITÍ

Placený obsah

ODCHYLNÝ REŽIM STANOVENÝ ČLENSKÝM STÁTEM PRO ÚČELY ODPOČTU U PLNĚNÍ, KTERÁ SLOUŽÍ PRO SMÍŠENÉ ÚČELY

Placený obsah

C‑388/11 Le Crédit Lyonnais
ze dne 12. září 2013

STANOVENÍ VÝŠE ODPOČTU DPH U ZŘIZOVATELE S OHLEDEM NA OBRAT JEHO ZAHRANIČÍCH PROVOZOVEN

Při stanovení výše odpočtu DPH u zřizovatele nelze zohlednit obrat, který dosáhly jeho stálé provozovny zřízené v jiných členských státech nebo ve třetích zemích.

Celý článek