ZÁKLAD DANĚ

C ‑ 241/23 P
ze dne 8. května 2024

URČENÍ ZÁKLADU DANĚ V PŘÍPADĚ NEPENĚŽITÉHO VKLADU DO ZÁKLADNÍHO KAPITÁLU

Základ daně v případě vkladu nemovitostí do základního kapitálu je stanoven dle ceny emitovaných akcií, na níž se strany skutečně dohodly, není-li tato dohodnutá cena výsledkem zneužívající praktiky.

Celý článek

NÁKLADOVÁ CENA JAKO ZÁKLAD DANĚ BEZÚPLATNÉHO PLNĚNÍ

Placený obsah

DODATEČNÁ SPOTŘEBNÍ DAŇ A DPH UPLATNĚNÉ JAKO SANKCE ZA NEDODRŽENÍ FORMÁLNÍCH PODMÍNEK V PŘÍPADĚ VRÁCENÍ PALIVA DO DAŇOVÉHO SKLADU

Placený obsah

„JEDNOÚČELOVÝ“ A „VÍCEÚČELOVÝ“ POUKAZ

Placený obsah

NEUMOŽNĚNÍ SNÍŽIT ZÁKLAD DANĚ V PŘÍPADĚ NEZAPLACENÍ CENY PLNĚNÍ – PREKLUZIVNÍ LHŮTA PRO SNÍŽENÍ ZÁKLADU DANĚ

Placený obsah

NAMÍTANÝ ROZPOR PROVÁDĚCÍHO NAŘÍZENÍ S DPH SMĚRNICÍ – PROVOZOVATEL SOCIÁLNÍ SÍTĚ INKASUJÍCÍ VLASTNÍM JMÉNEM PŘEDPLATNÉ NÁLEŽEJÍCÍ TVŮRCŮM

Placený obsah

SNÍŽENÍ ZÁKLADU DANĚ DODANÝCH LÉKŮ V PŘÍPADĚ NÁSLEDNÉHO VYPLACENÍ ČÁSTI CENY LÉKŮ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNĚ

Placený obsah

OTÁZKA, ZDA PŮVODNĚ ZATAJENÉ A NÁSLEDNĚ DOMĚŘENÉ PŘÍJMY JIŽ OBSAHUJÍ DPH

Placený obsah

OSVOBOZENÉ INTRAKOMUNITÁRNÍ DODÁNÍ ZBOŽÍ A MOŽNOST SNÍŽENÍ ZÁKLADU DANĚ Z DŮVODU SLEVY POSKYTNUTÉ KONEČNÉMU ZÁKAZNÍKOVI

Placený obsah

SNÍŽENÍ ZÁKLADU DANĚ PŘI NEZAPLACENÍ CENY PLNĚNÍ – ZACHOVÁNÍ POSTAVENÍ VĚŘITELE A DLUŽNÍKA JAKO PLÁTCŮ DANĚ

Placený obsah