ZVLÁŠTNÍ REŽIMY

SANKCE ZA OPOŽDĚNÉ PODÁNÍ PŘIHLÁŠKY K REGISTRACI

Vnitrostátní úprava může podmínit osvobození pro malé podniky tomu, že osoba povinná k dani podá ve stanovené lhůtě přihlášku k registraci k DPH.

Celý článek

STANOVENÍ ZÁKLADU DANĚ V RÁMCI DODÁNÍ UMĚLECKÝCH DĚL – DPH ZAPLACENÁ PŘI POŘÍZENÍ UMĚLECKÉHO DÍLA UVNITŘ EU

Placený obsah

ZVLÁŠTNÍ REŽIM PRO CESTOVNÍ SLUŽBU – PŘEPRODEJ UBYTOVÁNÍ BEZ DALŠÍCH SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB

Placený obsah

PRODEJ VRAKŮ VOZIDEL NA NÁHRADNÍ DÍLY V RÁMCI REŽIMU OBCHODOVÁNÍ S POUŽITÝM ZBOŽÍM

Placený obsah

MOŽNOST VYUŽÍVAT ZVLÁŠTNÍ REŽIM DAŇOVÉHO PAUŠÁLU JEDNÍM Z MANŽELŮ A BĚŽNÝ REŽIM DPH DRUHÝM Z MANŽELŮ

Placený obsah

ZVLÁŠTNÍ REŽIM POUŽITELNÝ NA PRODEJ STAVEBNÍCH POZEMKŮ

Placený obsah

C ‑ 716/18 CT
ze dne 9. července 2020

PŘÍJMY Z PRONÁJMU NEMOVITÉ VĚCI VSTUPUJÍCÍ DO OBRATU PRO POVINNOU REGISTRACI

Pronájem nemovité věci nepředstavuje „vedlejší plnění“ pro účely určení obratu pro povinnou registraci, pokud je uskutečňován v rámci obvyklé podnikatelské činnosti osoby povinné k dani.

Celý článek

STANOVENÍ OBRATU PRO POVINNOU REGISTRACI OBCHODNÍKŮ S POUŽITÝM ZBOŽÍM

Placený obsah

UBYTOVACÍ SLUŽBY POSKYTNUTÉ V RÁMCI ZVLÁŠTNÍHO REŽIMU PRO CESTOVNÍ KANCELÁŘE A MOŽNOST UPLATNĚNÍ SNÍŽENÉ SAZBY DANĚ

Placený obsah

DAŇOVÁ POVINNOST ZE ZÁLOHOVÝCH PLATEB PŘIJATÝCH CESTOVNÍ KANCELÁŘÍ

Placený obsah