ZVLÁŠTNÍ REŽIMY

MOŽNOST MANŽELA VYUŽÍVAT ZVLÁŠTNÍ REŽIM DAŇOVÉHO PAUŠÁLU A MANŽELKY VYUŽÍVAT BĚŽNÝ REŽIM DPH

Placený obsah

ZVLÁŠTNÍ REŽIM POUŽITELNÝ NA PRODEJ STAVEBNÍCH POZEMKŮ

Placený obsah

C ‑ 716/18 CT
ze dne 9. července 2020

PŘÍJMY Z PRONÁJMU NEMOVITÉ VĚCI VSTUPUJÍCÍ DO OBRATU PRO POVINNOU REGISTRACI

Pronájem nemovité věci nepředstavuje „vedlejší plnění“ pro účely určení obratu pro povinnou registraci, pokud je uskutečňován v rámci obvyklé podnikatelské činnosti osoby povinné k dani.

Celý článek

STANOVENÍ OBRATU PRO POVINNOU REGISTRACI OBCHODNÍKŮ S POUŽITÝM ZBOŽÍM

Placený obsah

UBYTOVACÍ SLUŽBY POSKYTNUTÉ V RÁMCI ZVLÁŠTNÍHO REŽIMU PRO CESTOVNÍ KANCELÁŘE A MOŽNOST UPLATNĚNÍ SNÍŽENÉ SAZBY DANĚ

Placený obsah

DAŇOVÁ POVINNOST ZE ZÁLOHOVÝCH PLATEB PŘIJATÝCH CESTOVNÍ KANCELÁŘÍ

Placený obsah

C ‑ 264/17 Mensing
ze dne 29. listopadu 2018

ZVLÁŠTNÍ REŽIM POUŽITELNÝ NA DODÁNÍ UMĚLECKÝCH DĚL, KTERÁ BYLA POŘÍZENA Z JINÝCH ČLENSKÝCH STÁTŮ

Obchodník s uměleckými díly, který nakupuje umělecká díla od umělců z jiných členských států, má právo si zvolit zvláštní režim ziskové přirážky při následném tuzemském dodání těchto uměleckých děl.
Tento obchodník současně nebí oprávněn uplatnit nárok na odpočet daně přiznané při pořízení těchto uměleckých děl, a to bez ohledu na skutečnost, že takovéto omezení nároku na odpočet z vnitrostátní úpravy nevyplývá.

Celý článek

DODÁNÍ PŘEDMĚTŮ Z DRAHÝCH KOVŮ A MOŽNOST UPLATNIT ZVLÁŠTNÍ REŽIM PLATNÝ PRO DODÁNÍ POUŽITÉHO ZBOŽÍ

Placený obsah

C ‑ 566/16 Vámos
ze dne 17. května 2018

NEUMOŽNĚNÍ POUŽÍT ZVLÁŠTNÍ REŽIM PRO MALÉ PODNIKY SE ZPĚTNOU ÚČINNOSTÍ

Vnitrostátní úprava stanovující možnost zvolit si osvobození od daně platné pro malé podniky k okamžiku oznámení zahájení ekonomické činnosti, kdy tuto možnost volby nelze použít se zpětnou účinností, není v rozporu s DPH směrnicí.

Celý článek

SPOLEČNÝ REŽIM DAŇOVÉHO PAUŠÁLU PRO ZEMĚDĚLCE

Placený obsah