ZVLÁŠTNÍ REŽIMY

STANOVENÍ ZÁKLADU DANĚ V RÁMCI DODÁNÍ UMĚLECKÝCH DĚL – DPH ZAPLACENÁ PŘI POŘÍZENÍ UMĚLECKÉHO DÍLA UVNITŘ EU

Placený obsah

ZVLÁŠTNÍ REŽIM PRO CESTOVNÍ SLUŽBU – PŘEPRODEJ UBYTOVÁNÍ BEZ DALŠÍCH SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB

Placený obsah

PRODEJ VRAKŮ VOZIDEL NA NÁHRADNÍ DÍLY V RÁMCI REŽIMU OBCHODOVÁNÍ S POUŽITÝM ZBOŽÍM

Placený obsah

MOŽNOST VYUŽÍVAT ZVLÁŠTNÍ REŽIM DAŇOVÉHO PAUŠÁLU JEDNÍM Z MANŽELŮ A BĚŽNÝ REŽIM DPH DRUHÝM Z MANŽELŮ

Placený obsah

ZVLÁŠTNÍ REŽIM POUŽITELNÝ NA PRODEJ STAVEBNÍCH POZEMKŮ

Placený obsah

C ‑ 716/18 CT
ze dne 9. července 2020

PŘÍJMY Z PRONÁJMU NEMOVITÉ VĚCI VSTUPUJÍCÍ DO OBRATU PRO POVINNOU REGISTRACI

Pronájem nemovité věci nepředstavuje „vedlejší plnění“ pro účely určení obratu pro povinnou registraci, pokud je uskutečňován v rámci obvyklé podnikatelské činnosti osoby povinné k dani.

Celý článek

STANOVENÍ OBRATU PRO POVINNOU REGISTRACI OBCHODNÍKŮ S POUŽITÝM ZBOŽÍM

Placený obsah

UBYTOVACÍ SLUŽBY POSKYTNUTÉ V RÁMCI ZVLÁŠTNÍHO REŽIMU PRO CESTOVNÍ KANCELÁŘE A MOŽNOST UPLATNĚNÍ SNÍŽENÉ SAZBY DANĚ

Placený obsah

DAŇOVÁ POVINNOST ZE ZÁLOHOVÝCH PLATEB PŘIJATÝCH CESTOVNÍ KANCELÁŘÍ

Placený obsah

C ‑ 264/17 Mensing
ze dne 29. listopadu 2018

ZVLÁŠTNÍ REŽIM POUŽITELNÝ NA DODÁNÍ UMĚLECKÝCH DĚL, KTERÁ BYLA POŘÍZENA Z JINÝCH ČLENSKÝCH STÁTŮ

Obchodník s uměleckými díly, který nakupuje umělecká díla od umělců z jiných členských států, má právo si zvolit zvláštní režim ziskové přirážky při následném tuzemském dodání těchto uměleckých děl.
Tento obchodník současně není oprávněn uplatnit nárok na odpočet daně přiznané při pořízení těchto uměleckých děl, a to bez ohledu na skutečnost, že takovéto omezení nároku na odpočet z vnitrostátní úpravy nevyplývá.

Celý článek