DAŇOVĚ UZNATELNÉ A NEUZNATELNÉ VÝDAJE

ODMĚNA ZA PORADENSKÉ SLUŽBY NAVÁZANÁ NA DOSAŽENÉ ÚSPORY

Placený obsah

VÝDAJE VYNALOŽENÉ V SOUVISLOSTI SE ZALOŽENÍM A PŘEVODEM READY MADE SPOLEČNOSTÍ, ANIŽ BY PŘEVODCE VLASTNIL 100% OBCHODNÍ PODÍL

Placený obsah

6 Afs 125/2021 – 56 Galmet trade
ze dne 28. února 2023

DAŇOVÁ UZNATELNOST VÝDAJŮ JAKO PŘEDBĚŽNÁ OTÁZKA POSOUZENÁ V TRESTNÍM ŘÍZENÍ

Otázka faktického uskutečnění plnění je přímo předmětem daňového řízení, které spadá do působnosti správce daně, tudíž ten není vázán rozsudkem trestního soudu, který ve svém výroku deklaruje uskutečnění sporného plnění. Je však závažnou vadou řízení, pokud správce daně odmítne trestní rozsudek vůbec zohlednit jako důkaz s odůvodněním, že není pro něj závazný.

Celý článek

NÁKLADY NA REPREZENTACI A JEJICH PŘÍMÁ SOUVISLOST SE ZDANITELNÝMI VÝNOSY

Placený obsah

PŘÍMÁ A BEZPROSTŘEDNÍ SOUVISLOST REKLAMNÍCH SLUŽEB TÝKAJÍCÍCH SE ZBOŽÍ, KTERÁ JE POUŽÍVÁNO PŘI POSKYTOVÁNÍ VLASTNÍ SLUŽBY

Placený obsah

ŘETĚZOVÉ OBCHODY SE ZBOŽÍM USKUTEČNĚNÉ S CÍLEM ZAJIŠTĚNÍ PROVOZNÍHO CAH-FLOW

Placený obsah

NEREALIZOVANÉ KURZOVÉ ROZDÍLY SOUVISEJÍCÍ S NEDAŇOVÝM NÁKLADEM

Placený obsah

NEPROKÁZÁNÍ POSKYTNUTÍ TECHNICKÉ POMOCI MATEŘSKOU SPOLEČNOSTÍ

Placený obsah

NEPROKÁZÁNÍ PŘIJETÍ REKLAMY GOOGLE ADWORDS

Placený obsah

PŘÍMÁ SOUVISLOST MEZI NÁKLADY A VÝNOSY V RÁMCI APLIKACE § 24 ODST. 2 PÍSM. ZC) ZDP

Placený obsah