ODPOČET OD ZÁKLADU DANĚ

PREKLUZIVNÍ LHŮTA PRO STANOVENÍ DANĚ – PODSTATNÁ ZMĚNA VE SLOŽENÍ OSOB A JEJÍ VLIV NA MOŽNOST ODEČÍST DAŇOVOU ZTRÁTU

Placený obsah

ODEČET OD ZÁKLADU DANĚ – DAR DAROVANÝ ZA ÚČELEM VEDENÍ VOLEBNÍ KAMPANĚ FYZICKÉ OSOBY

Placený obsah

MOŽNOST ODEČTU ZTRÁTY Z MINULÝCH LET PŘI VÝPOČTU SOLIDÁRNÍHO ZVÝŠENÍ DANĚ

Placený obsah

ODEČET ÚROKŮ Z HYPOTEČNÍHO ÚVĚRU POUŽITÉHO K FINANCOVÁNÍ OBJEKTU K RODINNÉ REKREACI

Placený obsah

PROKÁZÁNÍ PROCESU VÝVOJE V PŘÍPADĚ ZDOKONALOVÁNÍ STÁVAJÍCÍCH VÝROBKŮ

Placený obsah

ŘETĚZENÍ DAŇOVÝCH ZTRÁT A LHŮTA PRO STANOVENÍ DANĚ

Placený obsah

5 Afs 138/2017 - 79 a C ‑ 405/18 AURES Holdings
ze dne 13. března 2020 a ze dne 27. února 2020

PŘENOS ZAHRANIČNÍ DAŇOVÉ ZTRÁTY S OHLEDEM NA PŘEMÍSTĚNÍ MÍSTA SKUTEČNÉHO VEDENÍ

Tuzemské ani evropské právo neumožňuje subjektu z jiného členského státu při pouhém přesunu místa výkonu podnikatelské činnosti, resp. přesunu místa vedení, do tuzemska uplatnit daňovou ztrátu vzniklou v jiném členském státě.

Celý článek

UPLATNĚNÍ VYŠŠÍ ČÁSTKY DAŇOVÉ ZTRÁTY Z MINULÝCH LET V DODATEČNÉM DAŇOVÉM PŘIZNÁNÍ DLE ZÁKONNÉ ÚPRAVY DO ROKU 2014

Placený obsah

NÁHRAD MEZD ZA DOVOLENOU JAKO SOUČÁST MZDOVÝCH NÁKLADŮ VYNALOŽENÝCH NA PROJEKT VÝZKUMU A VÝVOJE

Placený obsah

OMEZUJÍCÍ PODMÍNKY PRO UPLATNĚNÍ DAŇOVÉ ZTRÁTY V DODATEČNÉM DAŇOVÉM PŘIZNÁNÍ DLE ZÁKONNÉ ÚPRAVY DO ROKU 2014

Placený obsah