ODPOČET OD ZÁKLADU DANĚ

PENĚŽITÝ DAR VYUŽITÝ NADACÍ PRO NÁKUP CENNÝCH PAPÍRŮ

Placený obsah

NEMOŽNOST UPLATNĚNÍ DAŇOVÉ ZTRÁTY OD ZÁKLADU DANĚ, POKUD K JEJÍMU KONEČNÉMU VYMĚŘENÍ DOJDE AŽ PO UPLYNUTÍ HMOTNĚPRÁVNÍ LHŮTY 5 LET NÁSLEDUJÍCÍCH PO OBDOBÍ, ZA KTERÉ SE VYMĚŘUJE

Placený obsah

NESPLNĚNÍ PODMÍNEK PRO UPLATNĚNÍ ODPOČTU DAŇOVÉ ZTRÁTY – POŽADAVEK NA PŘEDLOŽENÍ VĚCI K DOHODOVACÍMU ŘÍZENÍ DLE SMLOUVY O ZAMEZENÍ DVOJÍHO ZDANĚNÍ

Placený obsah

EXISTENCE SPOLEČNÉ DOMÁCNOSTI NA ZÁKLADĚ POSOUZENÍ SPOTŘEBNÍHO CHARAKTERU SOUŽITÍ

Placený obsah

PREKLUZIVNÍ LHŮTA PRO STANOVENÍ DANĚ – PODSTATNÁ ZMĚNA VE SLOŽENÍ OSOB A JEJÍ VLIV NA MOŽNOST ODEČÍST DAŇOVOU ZTRÁTU

Placený obsah

ODEČET OD ZÁKLADU DANĚ – DAR DAROVANÝ ZA ÚČELEM VEDENÍ VOLEBNÍ KAMPANĚ FYZICKÉ OSOBY

Placený obsah

MOŽNOST ODEČTU ZTRÁTY Z MINULÝCH LET PŘI VÝPOČTU SOLIDÁRNÍHO ZVÝŠENÍ DANĚ

Placený obsah

ODEČET ÚROKŮ Z HYPOTEČNÍHO ÚVĚRU POUŽITÉHO K FINANCOVÁNÍ OBJEKTU K RODINNÉ REKREACI

Placený obsah

ŘETĚZENÍ DAŇOVÝCH ZTRÁT A LHŮTA PRO STANOVENÍ DANĚ

Placený obsah

5 Afs 138/2017 - 79 a C ‑ 405/18 AURES Holdings
ze dne 13. března 2020 a ze dne 27. února 2020

PŘENOS ZAHRANIČNÍ DAŇOVÉ ZTRÁTY S OHLEDEM NA PŘEMÍSTĚNÍ MÍSTA SKUTEČNÉHO VEDENÍ

Tuzemské ani evropské právo neumožňuje subjektu z jiného členského státu při pouhém přesunu místa výkonu podnikatelské činnosti, resp. přesunu místa vedení, do tuzemska uplatnit daňovou ztrátu vzniklou v jiném členském státě.

Celý článek