OSTATNÍ

POSOUZENÍ OTÁZKY, ZDA SE JEDNÁ O PŘÍJEM SKUTEČNÝ, NIKOLIV ZDÁNLIVÝ

Placený obsah

OZNÁMENÍ O OBDRŽENÍ OSVOBOZENÉHO PŘÍJMU, JENŽ JE VYŠŠÍ NEŽ 5 MIL. KČ

Placený obsah

ÚSTNÍ DOHODA O ZMĚNĚ PÍSEMNÉ SMLOUVY O PŮJČCE NA BEZÚROČNOU PŮJČKU

Placený obsah

NEPROKÁZÁNÍ VLASTNÍ ČINNOSTI JEDNATELE, JEŽ BY BYLA ODLIŠNÁ OD ČINNOSTI SPOLEČNOSTI

Placený obsah

5 Afs 245/2019 - 28
ze dne 31. července 2020

OSPRAVEDLNITELNÝ DŮVOD PRO PROMINUTÍ POKUTY ZA NEPODÁNÍ OZNÁMENÍ O OSVOBOZENÝCH PŘÍJMECH

Důvody, které lze považovat za ospravedlnitelné a pro které je možné zcela nebo zčásti prominout pokutu za nesplnění povinnosti oznámit osvobozený příjem, je nezbytné hodnotit se zohledněním konkrétních okolností daného případu. Závažné zdravotní problémy trvalého charakteru s ohledem na okolnosti konkrétní věci takový ospravedlnitelný důvod představují.

Celý článek

ODLIŠNÝ JEDNOTNÝ KURS PRO PŘEPOČET PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ VZNIKLÝCH V ODLIŠNÝCH LETECH

Placený obsah

PROMINUTÍ PLACENÍ ZÁLOHY NA DAŇ Z PŘÍJMŮ POD PODMÍNKOU, ŽE SE U DAŇOVÉHO SUBJEKTU NEZMĚNÍ ZDAŇOVACÍ OBDOBÍ

Placený obsah

SOLIDÁRNÍ ZVÝŠENÍ DANĚ A NEMOŽNOST ZOHLEDNĚNÍ DAŇOVÉ ZTRÁTY ZA PŘEDCHÁZEJÍCÍ ZDAŇOVACÍ OBDOBÍ

Placený obsah

POKUTA ZA PORUŠENÍ ZÁKONA O ÚČETNICTVÍ – DOMĚŘENÍ DANĚ Z PŘÍJMŮ Z VĚCNĚ SHODNÝCH DŮVODŮ, PRO KTERÉ BYLA ULOŽENA POKUTA – MOŽNÉ PORUŠENÍ ZÁSADY NE BIS IN IDEM

Placený obsah

PORUŠENÍ POVINNOSTI NEZISKOVÝCH SUBJEKTŮ VÉST ODDĚLENĚ PŘÍJMY, KTERÉ JSOU PŘEDMĚTEM DANĚ, OD PŘÍJMŮ, KTERÉ PŘEDMĚTEM DANĚ NEJSOU

Placený obsah