VĚCNÁ A ČASOVÁ SOUVISLOST

ROZLOŽENÍ DŮKAZNÍHO BŘEMENE STRAN VÝDAJŮ PŘEDSTAVUJÍCH NEDOKONČENOU VÝROBU

Placený obsah

STORNO VÝNOSŮ Z DŮVODU NÁROKOVÁNÍ NEPOSKYTNUTÉ SLUŽBY

Placený obsah

OKAMŽIK ZACHYCENÍ VÝNOSŮ U NEDOKONČENÝCH STAVEBNÍCH ZAKÁZEK

Placený obsah

NEÚSPĚŠNÁ EXCINDAČNÍ ŽALOBA A ČASOVÁ SOUVISLOST VÝNOSU Z POHLEDÁVKY NA VRÁCENÍ KUPNÍ CENY

Placený obsah

OPRAVY VÝNOSŮ A NÁKLADŮ MINULÝCH ÚČETNÍCH OBDOBÍ

Placený obsah

5 Afs 94/2016 - 34 / 9 Afs 179/2017 - 62 / 9 Afs 168/2019 - 38
ze dne 15. prosince 2016 / ze dne 11. dubna 2018 / ze dne 29. července 2021

VÝDAJ NA POŘÍZENÉ ZBOŽÍ, JEHOŽ PRODEJ BYL VÝNOSOVĚ ÚČTOVÁN JIŽ V PŘEDCHÁZEJÍCÍM ROCE

Byl-li z důvodu nedodržení věcné a časové souvislosti nesprávně zaúčtován výdaj v následujícím období, pak takovéto pochybení je možné napravit podáním dodatečného daňového přiznání za předchozí období. Takto postupovat však nelze, pokud již uplynula prekluzivní lhůta pro stanovení daně za toto předchozí období.

Celý článek

POZDNÍ ROZPUŠTĚNÍ REZERVY – MOŽNOST ZDANĚNÍ VE ZDAŇOVACÍM OBDOBÍ JEHO ZAÚČTOVÁNÍ

Placený obsah

ROZDÍL PLYNOUCÍ Z ROČNÍHO VYÚČTOVÁNÍ VÝKONŮ

Placený obsah

NEDODRŽENÍ ČASOVÉ SOUVISLOSTI VYNALOŽENÉHO VÝDAJE NA ZPROSTŘEDKOVATELSKOU ČINNOST

Placený obsah

OKAMŽIK VZNIKU VÝNOSU PLYNOUCÍHO Z ČINNOSTI NA ZÁKLADĚ PŘÍKAZNÍ SMLOUVY

Placený obsah