LÉKAŘSKÁ PÉČE A SOCIÁLNÍ SLUŽBY

C - 307/01 d’Ambrumenil
ze dne 20. listopadu 2003

VYPRACOVÁNÍ LÉKAŘSKÝCH ODBORNÝCH POSUDKŮ V RÁMCI VÝKONU LÉKAŘSKÝCH PROFESÍ

Osvobození od daně nelze aplikovat na následující služby uskutečněné v rámci výkonu lékařských profesí: (I) podání lékařské zprávy týkající se zdravotního stavu příslušné osoby pro takové účely jako je oprávnění k vojenské výsluhové penzi, (II) lékařské vyšetření provedené za účelem vyhotovení lékařské zprávy ve věci odpovědnosti a rozsahu škod v rámci uvažovaného soudního sporu ohledně způsobené újmy na zdraví, (III) lékařské vyšetření provedené za účelem vyhotovení lékařské zprávy ve věci odborného lékařského zanedbání v rámci uvažovaného soudního sporu a (IV) vyhotovení lékařských zpráv na základě vyšetřeních, na které je odkazováno v předchozích bodech, a lékařských zpráv založených na lékařských poznámkách bez provedení lékařského vyšetření.

Celý článek

PSYCHOTERAPEUTICKÉ SLUŽBY POSKYTOVANÉ KVALIFIKOVANÝMI PSYCHOLOGY

Placený obsah

PEČOVATELSKÉ SLUŽBY – DOMÁCÍ PÉČE

Placený obsah

ANALÝZA A ROZBOR VZORKŮ MEZI JEDNOTLIVÝMI LABORATOŘEMI

Placený obsah

ČINNOST LÉKAŘE JAKO SOUDNÍHO ZNALCE NA ZÁKLADĚ INSTRUKCÍ SOUDU

Placený obsah

SLUŽBY VETERINÁRNÍCH LÉKAŘŮ

Placený obsah

DODÁNÍ DIOPTRICKÝCH BRÝLÍ REGISTROVANÝMI OPTIKY

Placený obsah