VÝKLAD PRÁVNÍCH NOREM EU

POUŽITÍ ZÁSADY PRÁVNÍ JISTOTY A ZÁSADY OCHRANY LEGITIMNÍHO OČEKÁVÁNÍ

Placený obsah

OMEZENÍ ČASOVÝCH ÚČINKŮ ROZHODNUTÍ SOUDNÍHO DVORA

Placený obsah

PŘÍMÝ ÚČINEK SMĚRNICE – POVINNOST NÁRODNÍHO SOUDU ZDRŽET SE POUŽITÍ VNITROSTÁTNÍ ÚPRAVY, KTERÁ JE V ROZPORU S USTANOVENÍM SMĚRNICE

Placený obsah

NEMOŽNOST PROVÉST VÝKLAD JASNÉHO A PŘESNÉHO ZNĚNÍ PŘÍSLUŠNÉHO USTANOVENÍ SMĚRNICE ZA ÚČELEM NÁPRAVY MOŽNÉHO POCHYBENÍ ZÁKONODÁRCE

Placený obsah

PŘEKÁŽKA VĚCI PRAVOMOCNĚ ROZHODNUTÉ ZNEMOŽŇUJÍCÍ POUŽITÍ PRÁVA SPOLEČENSTVÍ V OBLASTI ZNEUŽÍVAJÍCÍCH PRAKTIK

Placený obsah

VÝKLAD SMĚRNICE VE VZTAHU K MEZINÁRODNÍM DOHODÁM

Placený obsah

C 131/88 Komise vs Německo, C 49/00 Komise vs Itálie, C 410/03 Komise vs Itálie, C 102/08 Salix, C 354/99 Komise vs Irsko, C 334/94 Komise vs Francie
ze dne 18. října 2001 / ze dne 7. března 1996

TRANSPOZICE SMĚRNICE DO VNITROSTÁTNÍHO PRÁVA

C 131/88 Komise vs Německo, C 49/00 Komise vs Itálie, C 410/03 Komise vs Itálie, C 102/08 Salix Provedení směrnice do vnitrostátního práva nevyžaduje nezbytně formální a doslovné převzetí jejích ustanovení do specifické právní normy; může postačovat i obecný právní rámec, pokud tento účinně zajišťuje úplné uplatnění směrnice dostatečně jasným a přesným způsobem. Za účelem splnění požadavku právní […]

Celý článek

OPRÁVNĚNOST POLOŽIT PŘEDBĚŽNOU OTÁZKU V ŘÍZENÍ O PŘEDBĚŽNÉM SPRÁVNÍM ROZHODNUTÍ

Placený obsah

POVINNOST PODAT ŽÁDOST O ROZHODNUTÍ O PŘEDBĚŽNÉ OTÁZCE

Placený obsah

NERESPEKTOVÁNÍ JUDIKATURY SOUDNÍHO DVORA

Placený obsah