PŘENESENÍ DAŇOVÉ POVINNOSTI

PŘENECHÁNÍ TECHNICKÉHO ZHODNOCENÍ V REŽIMU PŘENESENÍ DAŇOVÉ POVINNOSTI

Placený obsah

30 Af 40/2018 - 38 a 3 Afs 295/2020 - 30
ze dne 24. července 2020 a ze dne 24. března 2023

FIKCE REŽIMU PŘENESENÍ DAŇOVÉ POVINNOSTI NA DODÁNÍ SAMOSTATNÝCH MOVITÝCH VĚCÍ, KTERÉ FUNKČNĚ SOUVISELO SE STAVEBNÍMI PRACEMI

Spojení zařízení (souvisejícího plnění) se stavbou je významným kritériem, které nemusí být sice nezbytnou podmínkou, avšak zásadně napovídá, jakým směrem tenduje výklad ohledně strojů a zařízení, jež mohou jako plnění související se stavebními nebo montážními pracemi podléhat režimu přenesení daňové povinnosti.

Celý článek

NEPROKÁZÁNÍ USKUTEČNĚNÍ PLNĚNÍ V REŽIMU PŘENESENÍ DAŇOVÉ POVINNOSTI

Placený obsah

DŮKAZNÍ BŘEMENO SPRÁVCE DANĚ PŘI POUŽITÍ REŽIMU PŘENESENÍ DAŇOVÉ POVINNOSTI

Placený obsah

VYMEZENÍ DODÁVEK KOVOVÉHO ODPADU A ŠROTU PRO ÚČELY APLIKACE REŽIMU PŘENESENÍ DAŇOVÉ POVINNOSTI

Placený obsah