ZNEUŽITÍ PRÁVA A PODVODY NA DPH

ODEPŘENÍ NÁROKU NA ODPOČET DANĚ V PŘÍPADĚ, ŽE KE DNI VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O STANOVENÍ DANĚ NEEXISTUJE CHYBĚJÍCÍ DAŇ

Placený obsah

IDENTIFIKACE CHYBĚJÍCÍ DANĚ V ŘETĚZCI PLNĚNÍ, KTERÝ JE ZASAŽEN PODVODEM NA DPH

Placený obsah

PŘEKVALIFIKACE INTRAKOMUNITÁRNÍHO DODÁNÍ ZBOŽÍ NA TUZEMSKÉ PLNĚNÍ Z DŮVODU ÚČASTI NA DAŇOVÉM PODVODU

Placený obsah

NEPROKÁZÁNÍ EXISTENCE VĚDOMOSTI DAŇOVÉHO SUBJEKTU O ÚČASTI NA DAŇOVÉM PODVODU – NĚKOLIKANÁSOBNÉ NAVÝŠENÍ CENY SLUŽEB

Placený obsah

ABSENCE SMYSLUPLNOSTI VSTUPU DAŇOVÉHO SUBJEKTU DO OBCHODNÍHO ŘETĚZCE ZATÍŽENÉHO PODVODEM

Placený obsah

VĚDOMOST O ÚČASTI NA PODVODU NA DPH – NEPROVEDENÍ NAVRHOVANÉHO VÝSLECHU ODBORNÍKA, KTERÝ MĚL OZŘEJMIT OBCHODNÍ PRAXI DANÉHO ODVĚTVÍ

Placený obsah

ZAPOJENÍ DO PODVODNÉHO ŘETĚZCE – ABSENCE ÚČINNÝCH PREVENTIVNÍCH OPATŘENÍ

Placený obsah

PROKÁZÁNÍ PŘIJETÍ OPATŘENÍ K ZAMEZENÍ ZAPOJENÍ DO PODVODU NA DPH – POVINNOST SPRÁVCE DANĚ ZDŮVODNIT, V ČEM BYLA PŘIJATÁ OPATŘENÍ NEDOSTATEČNÁ

Placený obsah

1 Afs 352/2018 - 44 ENERGIE 2010 / 8 Afs 162/2019-79, 1 Afs 499/2019 - 68 a 1 Afs 15/2020 - 66 Tabák Plus / 8 Afs 232/2018-45 Harmonie Rajhrad / 7 Afs 18/2020 - 29 DOSY / 7 Afs 92/2020 - 26 / 3 Afs 85/2019 – 44
ze dne 12. února 2020 / ze dne 15. září 2021 a ze dne 25. listopadu 2021/ ze dne 28. srpna 2020 / ze dne 10. září 2020 / ze dne 21. ledna 2021 / ze dne 28. dubna 2021

ILUSTRATIVNÍ PŘÍPADY KOLOTOČOVÉHO PODVODU

Podvodem na DPH se označuje situace, v níž daňový subjekt jako jeden z účastníků takového podvodu neodvede státní pokladně vybranou DPH a další si ji naopak odečte, a to za účelem získání daňového zvýhodnění.
Není povinností daňových orgánů prokázat, jakým způsobem a konkrétně kterým z dodavatelů v řetězci byl spáchán podvod. V daňovém řízení však musí být postaveno najisto, v jakých skutkových okolnostech daňový podvod spočíval.

Celý článek

VĚDOMOST O ÚČASTENSTVÍ NA DAŇOVÉM PODVODU – MNOHONÁSOBNÉ NAVÝŠENÍ CENY REKLAMNÍCH SLUŽEB

Placený obsah